Historik

2015-11-07: Satt in termometer och fuktighetsmätare i tvättstugan
2014-09-15: Flyttat ner temperaturgivaren för väderstationen på väggen
2014-08-01: Börjat göra om hemsidan för att vara baserad på MVC
2014-04-01: Lagt till en temperaturgivare i växthuset vid vinrankan
2013-10-01: Lagt till temperaturgivare för växthus och förråd, samt fuktighetsgivare för växthus
2010-10-12: Lagt till en väderflik för presentation av mätvärden från WH1080.
2010-10-05: För att få bättre stabilitet i 1-wire nätet är det uppdelat mha en hub.
2010-06-07: Registrerat mätpunkten Borås/Hestra på temperatur.nu. Temperatur som presenteras är det lägsta värdet från 3 givare som är placerade på ytterväggar i norr och väster samt taknock.
2010-05-09: Skaffat en väderstation av typen Fine Offset WH1080.
2010-03-08: Lagt in en flik för elförbrukning i relation till medeltemperatur. Värdena är manuellt avlästa.
2010-03-02: Läser nu in temperaturer från Heru 130S vi 1-wire nätet. Kopplat in en tempgivare på vinden. Satt en extra givare i hallen nere, för att jämföra givare till värmepumpen med DS18S20
2010-02-23: Börjat logga elförbrukning via 1-wire. Ändrat tillskottstimer till 90 minuter.
2010-02-20: Flyttat GT5 från hallen uppe till hallen nere. Flyttat GT4 från förrådet till hallen uppe.
2010-01-26: Startat loggning av värden från IVT Greenline HT9
Uppdaterad: 2018-06-06 23:06